Winkelsurveillance

Winkeldiefstal is helaas aan de orde van de dag. Dit kan voor u als ondernemer een behoorlijke derving van de omzet betekenen. Het winkelpersoneel heeft vaak niet de mogelijkheid om toezicht te houden. De beveiligingsbeambten van Safe4you Security ontlasten uw personeel van deze taak.

Onze winkelsurveillanten zijn de ogen en oren op úw winkelvloer. De winkelbeveiliger is goed zichtbaar aanwezig wat een preventieve werking tot gevolg heeft. Anderzijds weet hij ook passend afstand te nemen waardoor uw klanten zich niet onnodig door allerlei ogen gevolgd voelen. Daarnaast kan de surveillant bij overtreding van de regels zelfstandig ingrijpen. Bij strafbare feiten licht de surveillant de bedrijfsleiding en eventueel de politie in. Onze beveiligers zijn getraind om ongewenst gedrag te voorkomen en waar nodig repressief te handelen.

Uiteraard is het voorkomen van winkelcriminaliteit en vandalisme de belangrijkste taak van de winkelsurveillant. Maar het takenpakket van de surveillant is veel breder. Zoals het wegwijs maken van het winkelend publiek of het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Ook hier wordt het betrokken karakter van Safe4you Security weer duidelijk. We denken graag met u mee!