Persoonsbeveiliging

Diverse personen hebben momenteel uit hoofde van hun functie of vanuit maatschappelijk oogpunt behoefte aan bescherming van persoon, privacy of welzijn. Wij geven die bescherming: tijdelijk of permanent. Niet met name te noemen 'captains of industry' en nationaal en internationaal bekende acteurs en artiesten maken gebruik van onze diensten.

Onze medewerkers zijn er in getraind om verdachte of potentieel gevaarlijke situaties voortijdig te onderkennen, hiernaar te handelen om zodoende incidenten te voorkomen.

U begrijpt dat de vertrouwelijke aard van deze werkzaamheden ons niet toestaat hierover verder uit te weiden. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u echter nader toelichten welke mogelijkheden wij te bieden hebben. In dit gesprek wordt een risico analyse gemaakt. Aan de hand van deze risico analyse wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaald hoe deze persoonsbeveiliging zal worden uitgevoerd.

In alle gevallen staat discretie bij ons hoog in het vaandel zodat u zo min mogelijk hinder van onze aanwezigheid ondervindt.